การเยี่ยมชมนิทรรศการ Defense & Security

 

 

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔  เดินทางไปดูงาน และการเยี่ยมชมนิทรรศการ  Defense & Security 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และขีดความสามารถทางทหารที่ได้รับชมจากนิทรรศการ นำไปวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เกี่ยวกับภัยคุกคามในปัจจุบันและในอนาคต

ภาพกิจกรรม...