การต้อนรับคณะอาจารย์ หลักสูตรเสนาธิการกิจบังคลาเทศ

 

 

 พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.คณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔ ให้การต้อนรับ พันเอก โมฮัมหมัด ชีราฟ อุดดิน และคณะอาจารย์ หลักสูตรเสนาธิการกิจบังคลาเทศ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงาน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ และกระชับสัมพันธไมตรี

ภาพกิจกรรม...