กิจกรรมสันทนาการ Get Together

 

 

 

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔ เข้าร่วมกิจกรรม get together  ณ โรงแรมปาโก ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเพื่อเป็นการหลอมรวมความเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกัน

ภาพกิจกรรม...