การสังเกตการณ์การฝึกทางทหาร ครั้งที่ ๑

 

 

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔ เดินทางไปสังเกตการณ์การฝึกทางทหาร ครั้งที่ ๑ ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและศูนย์การทหารปืนใหญ่ ของกองทัพบก จว.ลพบุรี ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทน.ฯ ทราบและเข้าใจถึงขีดความสามารถและข้อจำกัดของกำลังทางบก จากการสังเกตการณ์การฝึกและสามารถวิเคราะห์ความสำคัญของเทคโนโลยีในการปฏิบัติการร่วมได้

ภาพกิจกรรม...