พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๔

 


พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. โดยมี พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม...