พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๓

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น. โดยมี พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี

 

[ภาพกิจกรรม]