ACSC Video - Player

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จัดพิธี วันคล้ายวันสถาปนา และมอบโล่เชิดชูเกียรติ "จักรพงษ์"

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จัดพิธี วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนเสนาธิการทหารอาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบปีที่.๖๙ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ "จักรพงษ์" แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี ในปีนี้มีศิษย์เก่าดีเด่น ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “จักรพงษ์” จำนวน ๒ คน ได้แก่ พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ประธานกรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ นาวาอากาศเอก ฐากูร เกิดแก้ว ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ