บทความวิชาการดีเด่น

 

๑. Motto กับการพัฒนาองค์กร - น.ท.ปิยศักดิ์  สุเมตติกุล  หมายเลข ๐๖๖ รุ่นที่ ๕๙

๒. ลงทุนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง - น.ท.ณัทเอก  ใหม่จันทร์  หมายเลข ๐๓๖ รุ่นที่ ๕๙

๓. เศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน - น.ท.พิเชษฐ  บ้วนหลี  หมายเลข ๐๖๗ รุ่นที่ ๕๙

๔. "สายดิน" สิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม - น.ท.ปรีดา  ใจทน  หมายเลข ๐๖๔ รุ่นที่ ๕๙

๕. Screenless Display เทคโนโลยีการแสดงผลแบบไร้หน้าจอ รุ่นที่ ๕๙

 

 

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ