บทความวิชาการดีเด่น นายทหารนักเรียน รุ่นที่ ๕๙

 

๑. Motto กับการพัฒนาองค์กร                                           น.ท.ปิยศักดิ์  สุเมตติกุล หมายเลข ๐๖๖

๒. ลงทุนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                                   น.ท.ณัทเอก ใหม่จันทร์ หมายเลข ๐๓๖ 

๓. เศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน                          น.ท.พิเชษฐ  บ้วนหลี   หมายเลข ๐๖๗

๔. "สายดิน" สิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม                              น.ท.ปรีดา    ใจทน     หมายเลข ๐๖๔

๕. Screenless Display เทคโนโลยีการแสดงผลแบบไร้หน้าจอ

 

 

Quick Link

Link