ค่านิยมหลัก

 

ค่านิยมหลัก

 

ACSC
อักษรย่อ คำเต็ม ความหมาย
A             AIR ตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
C Concentration ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่
S Smart ความสง่างามและมีภูมิปัญญาภายใต้กระบวนการคิดเชิงระบบ
C Cooperative Coordination การประสานงานอย่างมีความร่วมมือเชิงจิตอาสา

Quick Link

Link