// หน้าหลัก ACSC

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Prev Next

ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี…

ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐

  ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ท่าน พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ศิษย์เก่า รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๓๖ พล.อ.อ.นิทัศน์ ศิริมาศ กรรมการผู้จัดการ...

Read more

ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาท…

ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

             พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณรั้วรอบ รร.สธ.ทอ.ฯ เมื่อวันที่...

Read more

การบรรยายพิเศษ โดย ผู้บัญชาการทหารอากาศ

การบรรยายพิเศษ โดย ผู้บัญชาการทหารอากาศ

            พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์ฝ่ายอำนวยการ ให้แก่ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่...

Read more

กิจกรรมสัมพันธ์ วทอ. - รร.สธ.ทอ.ฯ ปี ๖๐

กิจกรรมสัมพันธ์ วทอ. - รร.สธ.ทอ.ฯ ปี ๖๐

             คณาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ และหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ วทอ. - รร.สธ.ทอ.ฯ ปี ๖๐ เมื่อวันที่...

Read more

การฝึกจำลองยุทธทางอากาศ และ การฝึกร่วม วสท. วปอ. ส…

การฝึกจำลองยุทธทางอากาศ และ การฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ๖๐

             การฝึกจำลองยุทธทางอากาศ และ การฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ๖๐ ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ...

Read more

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่ ๒๕๖๐

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่  ๒๕๖๐

             พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่ พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อ...

Read more

กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก

กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก

            พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ในจังหวัดจันทบุรี ระยองและชลบุรี เพื่อศึกษากำลังอำนาจแห่งชาติของประเทศไทยในภูมิภาคภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๒...

Read more

วันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

วันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

            พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เข้าร่วมสักการะพระรูปจอมพลสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ และร่วมพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ในวันที่ ๒...

Read more

กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคใต้

กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคใต้

            พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาภูมิประเทศภาคใต่้ ในจังหวัดสุราษฎ์ธานี และภูเก็ต เพื่อศึกษากำลังอำนาจแห่งชาติของประเทศไทยในภูมิภาคภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๗...

Read more

กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันตก

กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันตก

           พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ในจังหวัดตาก เชียงราย และเชียงใหม่ เพื่อศึกษากำลังอำนาจแห่งชาติของประเทศไทยในภูมิภาคภาคเหนือ ระหว่างวันที่...

Read more

กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ

กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ

           พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ ณ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และราชอาณาจักรญี่ปุ่น...

Read more

กิจกรรม Golf Best Shot ACSC61

กิจกรรม Golf Best Shot ACSC61

   พล.อ.ต.สำเริง  พูลเพิ่ม ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์  และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑ ได้จัดกิจกรรม Golf Best Shot ณ สนามกอล์ฟ กานตรัตน์ ในวันที่...

Read more

กอล์ฟการกุศลร่วมใจสัมพันธ์ เสธ.๖๑

กอล์ฟการกุศลร่วมใจสัมพันธ์ เสธ.๖๑

    การแข่งขันกอล์ฟการกุศล โครงการ “กอล์ฟการกุศลร่วมใจสัมพันธ์ เสธ.๖๑” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐...

Read more

กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ …

กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑

        พล.อ.ต.สำเริง พูลเพิ่ม ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕...

Read more

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธ…

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๖๘ ปี

     คณะผู้แทน นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑ ร่วมแสดงความยินดีแด่ พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ จก.ยศ.ทอ. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๖๘ ปี ๗ ม.ค.๖๐ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ [ภาพกิจกรรม]

Read more

บรรยายพิเศษ Air Power History, Theory, Strategy an…

บรรยายพิเศษ Air Power History, Theory, Strategy and Operation

   น.อ.เดชอุดม คงศรี รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์, นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑ และข้าราชการที่สนใจ ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Air Power History...

Read more

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐

  พล.อ.ต.สำเริง พูลเพิ่ม ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๕๙ [ภาพกิจกรรม]

Read more

ซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ณ อาคารบรรยาย …

ซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ณ อาคารบรรยาย รร.สธ.ทอ.

  ข้าราชการ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑ ร่วมซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ณ อาคารบรรยาย รร.สธ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๙ [ภาพกิจกรรม]

Read more

เสวนาวิชาการ “บทบาทผู้นำในยุค Thailand 4.0”

เสวนาวิชาการ “บทบาทผู้นำในยุค Thailand 4.0”

  งานเสวนาวิชาการ “บทบาทผู้นำในยุค Thailand 4.0” ณ ห้องประชุม หอสมุดกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๙ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ดังนี้ ๑. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์...

Read more

กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ นท…

กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑

   พล.อ.ต.สำเริง พูลเพิ่ม ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ พ.ย.๕๙ เพื่อศึกษาพลังอำนาจแห่งชาติและการบริหารองค์กรของหน่วยงานเอกชน โดยมีเส้นทาง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-กรุงเทพฯ [ภาพกิจกรรม]

Read more

กิจกรรมสังเกตการณ์ทางทหาร ของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นท…

กิจกรรมสังเกตการณ์ทางทหาร ของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑

    นาวาอากาศเอก เดชอุดม คงศรี รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์ทางทหาร โดยได้เข้าร่วมการสังเกตการฝึกที่ ศูนย์การทหารม้า, ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ...

Read more

กิจกรรม Get Together ของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑

กิจกรรม Get Together ของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑

    นาวาอากาศเอก เดชอุดม คงศรี รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรม Get Together ของคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก...

Read more

กิจกรรม BIG CLEANING DAY ของ นทน.รร.สธ.ทอ. รุ่นที่…

กิจกรรม BIG CLEANING DAY ของ นทน.รร.สธ.ทอ. รุ่นที่ ๖๑

    นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY เพื่อเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๙ [ภาพกิจกรรม]

Read more

ทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร

ทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร

   พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ร่วมทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ภาพกิจกรรม]

Read more

น้อมเกล้าถวายความอาลัยฯ

น้อมเกล้าถวายความอาลัยฯ

  พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และตัวแทนนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๙ [ภาพกิจกรรม]

Read more

เปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑

เปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑

     พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ณ ห้องบรรยายรวม รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เมื่อ ๒๐...

Read more

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ